Kinezyterapia – na czym dokładnie polega?

rehabilitacja

Jednym z działów fizjoterapii, który zajmuje się tzw. leczeniem ruchem jest kinezyterapia. Rehabilitacja ma postać gimnastyki leczniczej polegającej na wykonywaniu ćwiczeń usprawniających. Główny cel jest ukierunkowany na przywrócenie częściowej lub całkowitej sprawności fizycznej. Oprócz tego, można liczyć na poprawę ruchomości stawów, wytrzymałości mięśni oraz poprawę funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego i sercowo-naczyniowego. Co jeszcze warto wiedzieć na temat tej metody leczenia?

Kiedy potrzebna jest kinezyterapia?

Osoby, którym zalecana jest tego typu rehabilitacja najczęściej zmagają się z różnymi dysfunkcjami ruchu lub schorzeniami. Często są to bóle kręgosłupa czy dolegliwości reumatoidalne. Niejednokrotnie kinezyterapia jest jedną z końcowych form leczenia, już po ukończeniu etapu podstawowego lub równolegle z nim.

Na czym polega rehabilitacja?

Najbardziej ogólny podział to kinezyterapia ogólna oraz miejscowa. Pierwsza z nich dotyczy całego organizmu i pełni funkcję prewencyjną urazów oraz dysfunkcji narządu ruchu. W tym celu stosuje się m.in. ćwiczenia usprawniające, gimnastykę, ćwiczenia z wykorzystaniem przyrządów oraz w wodzie. Kinezyterapia miejscowa jest z kolei skupiona na konkretnym obszarze ciała, np. na określonej kończynie lub narządach. Są to np. ćwiczenia izometryczne, synergistyczne, oddechowe, wspomagane czy czynne.

Oprócz tego, wyróżnia się metody specjalne. O jakich z nich warto wspomnieć?

  • PNF – to inaczej torowanie mięśniowo-nerwowe. Jest ukierunkowane na przywrócenie konkretnej funkcji, która została utracona przez pacjenta. Polega na powtarzaniu określonych wzorców ruchowych.
  • Metoda McKenzie – ta forma rehabilitacji opiera się na nauce określonych strategii ruchowych, które stanowią formę samoleczenia. Powtarzane ruchy są dostosowane do możliwości konkretnej osoby.

Oprócz wyżej wymienionych, stosuje się też manipulację powięzi, piopresurę, Anatomy Trains i wiele innych technik.

Po więcej informacji zapraszamy: rehabilitacja Kraków