Jak zabezpieczyć się przed długami spadkowymi?

radca prawny

Dziedziczenie spadku nie zawsze jest korzystne dla spadkobiercy. Oprócz pieniędzy lub nieruchomości możemy odziedziczyć też długi. Jeżeli spadkobierca spodziewa się takiej sytuacji, może zabezpieczyć swoje interesy jeszcze przed śmiercią spadkodawcy – w tym celu musi formalnie zrzec się dziedziczenia u notariusza. Jeśli jednak na sporządzenie takiej umowy jest już za późno, najlepiej odrzucić spadek.

Kłopotliwy spadek. Co z nim zrobić?

Spadek to prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na spadkobierców (art. 922. § 1. KC). A to oznacza, że w spadku można odziedziczyć nie tylko majątek spadkodawcy, ale także jego długi. Co zrobić w sytuacji, gdy spadkobiercy dowiadują się o nich dopiero po śmierci spadkodawcy? Dróg jest kilka, a wybór najlepszej zależy przede wszystkim od wartości majątku i wysokości zobowiązań zmarłego. Jak mówi ekspert z Kancelarii Radcy Prawnego „De Iure” w Siemianowicach Śląskich:

– Spadek można przyjąć wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie spadku wprost oznacza, że spadkobierca będzie musiał spłacić wszystkie długi zmarłego; tego rozwiązania nie polecamy. Druga opcja, czyli przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ogranicza odpowiedzialność spadkobiercy za długi zmarłego do wysokości aktywów, czyli wartościowych składników majątku, takich jak samochody, nieruchomości, pieniądze itd. W praktyce przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest opłacalne, jeśli spadkobiercy mają pewność co do wysokości zobowiązań zmarłego i nie są to znaczne kwoty. Jeżeli długi spadkowe są duże, zazwyczaj lepiej jest odrzucić spadek.

Jak odrzucić spadek?

Teoretycznie odrzucenie spadku nie jest niczym trudnym. W tym celu należy w ciągu 6 miesięcy od otrzymania informacji o otrzymaniu spadku złożyć odpowiednie oświadczenie woli w sądzie rejonowym lub przed notariuszem. Spadkobierca, który odrzucił spadek, jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku i jest całkowicie pomijany przy dziedziczeniu. To jednak wciąż nie koniec rodzinnych problemów.

Gdy spadkobierca odrzuca spadek, jego udział przechodzi na jego zstępnych i rodzeństwo. Kiedy kolejni spadkobiercy odrzucają spadek, ten przechodzi na dalszych spadkobierców ustawowych i może zawędrować nawet do kuzynów osoby zmarłej. To bardzo kłopotliwa sytuacja, w której krewni przerzucają na siebie długi spadkowe, a więc problem, który wymaga podjęcia konkretnych działań. Sądom zdarza się zakładać, że informację o spadku otrzymali wszyscy spadkobiercy w chwili śmierci spadkodawcy, co skraca czas na złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się dziedziczenia. Aby chronić nie tylko siebie, ale też dalszych członków rodziny, o długach spadkowych i możliwości ich odrzucenia warto jak najszybciej powiadomić wszystkie zainteresowane osoby.