Ceny za pobyt w domu seniora

dom dla seniora Wrocław

Domy starości oferują pobyt na zróżnicowanym poziomie. Cena za miesięczny pobyt jest ściśle uzależniona od warunków panujących w danej placówce. Pokoje jednoosobowe, dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne czy wyspecjalizowana dieta to główne czynniki powodujące, że nie każdego seniora czy jego rodzinę stać na dany standard ośrodka. 

Od czego zależy cena pobytu

Jako przykład zróżnicowania zauważalnego na rynku posłużyć może Wrocław. Miasto ze względu na licznych mieszkańców, korzystne położenie komunikacyjne oraz tereny rekreacyjne posiada na swoim terenie mnóstwo domów oferujących opiekę nad osobami starszymi. Domy seniora Wrocław oferują kompleksowe ceny, w które wliczyć można: zakwaterowanie, wyżywienie, zabiegi, aktywności, wycieczki, środki higieniczne oraz podstawową opiekę codzienną. Elementami niewliczonymi w cenę są wizyty u specjalistów czy leki przyjmowane przez osobę starszą. Z reguły należy je dostarczyć do domu opieki lub senior musi pokryć koszty ich zakupu. Zróżnicowany zakres cenowy zależny jest od oferowanej puli zabiegów rehabilitacyjnych. Ośrodki zatrudniające różny personel, wyspecjalizowane są w konkretnych metodach rehabilitacji. Wybór odpowiedniego domu opieki opierać się będzie o potrzebę konkretnej pomocy dla seniora. 

Podstawowa oferta domów starości

Domy opieki oferujące podstawowy zakres usług najczęściej są domami państwowymi. Miesięczny pobyt oscyluje w okolicy 3000 zł. Oferta przewiduje podstawowe zajęcia rehabilitacyjne i niejednokrotnie ograniczoną ilość personelu. Najtańsze domy opieki oznaczają najniższy standard na rynku domów spokojnej starości. Związany wielokrotnie z brakiem możliwości wyboru dogodnej lokalizacji. Wybór domu działa na zasadach przydziału i senior kierowany jest do placówki, w której akurat zwolniło się miejsce. Przed skierowaniem seniora do domu starości należy wykonać rozeznanie na rynku oraz przekalkulować koszty w celu umieszczenia bliskiej osoby w jak najlepszym miejscu.

Domy starości w dużych miastach, a poza nimi

Lokalizacja domu starości wpływa na panujące ceny. Domy zlokalizowane w obrębie dużych metropolii charakteryzują się cenami wyższymi nawet o kilka tysięcy złotych. Obszary podmiejskie lub wiejskie pozwalają właścicielom domów opieki na nieco niższy pułap cenowy. Należy rozważyć ulokowanie bliskiego z dala od miasta, ponieważ może mieć to nie tylko pozytywny wpływ na budżet, ale przede wszystkim na stan zdrowotny osoby starszej. Pewne schorzenia lepiej przechodzić daleko od miejskiego zgiełku, gdzie sezon grzewczy niejednokrotnie oznacza słabą jakość powietrza. 

Portal dom-dla-seniora.pl to wyszukiwarka najlepszych domów seniora we Wrocławiu. Portal agreguje domy seniora, prezentuje rozbudowane profile i ułatwia podjęcie decyzji o wyborze miejsca dla seniora w mieście Wrocław – stolicy województwa dolnośląskiego.