Kiedy obowiązuje ubezpieczenie OC członków zarządu?

ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC członków zarządu w krajach zachodnich, a także w samych Stanach Zjednoczonych czy Australii jest niezwykle popularne. Wiąże się to bezpośrednio z tym, że kraje te mają o wiele większą odpowiedzialność w odniesieniu do podmiotów prawnych, którzy pełnią funkcje kierownicze w spółce kapitałowej lub innej organizacji. Co więcej, o wiele większa jest także świadomość osób trzecich, odnośnie przysługujących im roszczeń. Nie da się ukryć, że w naszym kraju takie ubezpieczenie dopiero co zyskuje popularność. Warto jednak wiedzieć, w jakich konkretnych sytuacjach takie ubezpieczenie obowiązuje.

Zalety posiadanego OC członków zarządu

Ubezpieczenie członków zarządu z pewnością ma wiele zalet. Niemniej jednak wiele osób kupując polisę OC członków zarządu, liczy się głównie z tym, że pomoże ona ochronić mienie i majątek. Nie da się ukryć, że członkowie zarządu mogą popełniać różne błędy i pomyłki w związku z wykonywanymi przez siebie obowiązkami. To z kolei może doprowadzić do strat finansowych osób trzecich, które mogą skierować swoje roszczenia nawet na drogę prawną. Wobec tego ubezpieczenie d&o skutecznie pomoże ochronić ich przed konsekwencjami takich roszczeń, a co więcej może także uchronić partnera lub współmałżonka danej osoby, jeśli odpowiada ona za niego pod względem finansowym.

Kiedy obowiązuje ubezpieczenie OC członka zarządu?

Ochrona OC członka zarządu obowiązuje przede wszystkim w sytuacji, w której w związku z wykonywanymi obowiązkami dopuścił się on czynu prawnie zabronionego. Zalicza się do tego okoliczności, kiedy to członek zarządu:

  • niewłaściwie prowadził sprawy bieżące spółki
  • stracił kontrolę nad działaniem spółki 
  • zamierza ogłosić upadłość spółki, jednak nie zdążył złożyć wniosku w określonym terminie
  • dokonał zakupu towarów w zawyżonej cenie lub towary te okazały się całkowicie zbędne.

W jakich jeszcze sytuacjach obowiązuje OC członka zarządu?

Wyżej wspomniane sytuacje, w których członka zarządu chroni polisa od odpowiedzialności cywilnej są klasycznym przykładem błędów w wykonywaniu swoich obowiązków. Ubezpieczenie członka zarządu znajduje również zastosowanie w momencie, gdy została nałożona na niego kara lub kara grzywny, w związku z prowadzonymi postępowaniami prawnymi. Niemniej jednak warto również pamiętać, że OC członka zarządu, jeśli jedynie zostało odpowiednio dobrane, zrefunduje dosłownie wszystkie udokumentowane przez zarządzającego koszty. Zalicza się do nich nawet ochrona prawna czy wsparcie psychologiczne o ile będzie niezbędne. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod adresem broker.andiw.pl/ile-kosztuje-oc-zarzadu-cena-ubezpieczenie/.