Czy wywóz gruzu odbywa się na podstawie przepisów prawa?

gruz

Podczas realizacji rozmaitych prac budowlanych i remontowych koniecznie trzeba zwracać uwagę nie tylko na wykorzystanie konkretnych sprzętów oraz materiałów, ale również na obowiązujące przepisy prawa. Te natomiast odnoszą się na przykład do składowania i wywozu gruzu.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że nie istnieją przepisy, które wprost regulowałyby tę sprawę. Mimo to należy odnieść się do kilku aktów. Między innymi do kodeksu wykroczeń, wskazującego na kary finansowe za zanieczyszczanie lasów, gleby lub wody. Na przykład przez śmieci, padlinę oraz złom. Zgodnie z tymi informacjami, nielegalny wywóz gruzu może doprowadzić do nałożenia wysokiej kary finansowej. Jej wysokość jest oczywiście zależna od specyfiki przewinienia, jednak w skrajnych przypadkach wyniesie nawet kilka tysięcy złotych.

Wywóz gruzu – Poznań

Wiele przydatnych informacji dostarczają także regulaminy utrzymywania czystości, odpowiednie dla konkretnej gminy lub miasta. W większość przypadków wskazują one na obowiązek składowania gruzu w odpowiednich workach lub kontenerach. Do tego dochodzą kryteria związane z wywozem odpadów, które muszą trafić na legalne wysypisko. Ponownie, niedotrzymanie tych obowiązków grozi naganą lub karą finansową.

Powyższe informacje każą zastanowić się nad tym, jak najlepiej zorganizować wywóz gruzu. Poznań, podobnie jak inne duże miasta, pozwala na skorzystanie z pomocy specjalistów. Mowa tu o firmach oferujących usługi o charakterze kompleksowym. Dotyczą one zarówno składowania gruzu (poprzez udostępnianie właściwych kontenerów), jak i jego wywozu.

Dzięki specjalistom zamawiający nie musi martwić się ewentualnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Wszystkim zajmują się bowiem wynajęci ludzie, które dobierają kontener, a gdy zostanie już napełniony, przewożą go na wysypisko przy użyciu własnych pojazdów. Tego typu usługi są zalecane nie tylko w trakcie budowy domu, ale również remontów i wszystkich innych działań, w trakcie których powstaje dużo gruzu.